Guziki

Uchwały

Rok 2017/2018

Uchwała Nr 13/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dosk. zawodowego

Uchwała Nr 12/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: statutu

Uchwała Nr 11/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: pl. finansowego

Uchwała Nr 10/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: planu ewaluacji

Uchwała Nr 9/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: opinii ws PPP

Uchwała Nr 8/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: opinii ws nagród

Uchwała Nr 7/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: prog.wychowawczo - profilaktycznego

Uchwała Nr 6/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dosk. zawodowego

Uchwała Nr 5/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: planu pracy

Uchwała Nr 4/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: dni wolnych

Uchwała Nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: progr. nuczania

Uchwała Nr 2/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: przyd. zad

Uchwała Nr 1/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie: org. pracy.


Rok 2016/2017

dni wolne 16-17

Uchwała Nr 11/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie statutu

Uchwała Nr 10/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie planu ewaluacji

Uchwała Nr 9/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie opinia ws. nagród

Uchwała Nr 8/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie prog.wych

Uchwała Nr 7/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie dosk. zawod

Uchwała Nr 6/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie plan pracy

Uchwała Nr 5/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie dni wolne

Uchwała Nr 4/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie progr. nucz

Uchwała Nr 3/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie przyd. zad

Uchwała Nr 2/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie organizacji pracy

Uchwała Nr 1/2016/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zaj.dod.


Rok 2015/2016

Wnioski nadzoru

Uchwała Nr 20/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie opinii na temat aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szk. 2016/2017

Uchwała Nr 19/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Uchwała Nr 18/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji za  rok szkolny 2015/2016

Uchwała Nr 17/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.w sprawie opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego na rok szk. 2016/2017

Uchwała Nr 16/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Uchwała Nr 15/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania

Uchwała Nr 14/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania  sprawdzianu

Uchwała Nr 13/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie poprawy efektywnosci nauczania matematyki

Uchwała Nr 12/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia planu finansowego

Uchwała Nr 11/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia statutu

Uchwała Nr 10/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie ustalenia programu wychowawczo-profilaktycznego

Uchwała Nr 9/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie planu ewaluacji

Uchwała Nr 8/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie opinii ws nagród

Uchwała Nr 7/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 6/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie planu pracy

Uchwała Nr 5/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie wolnych dnia z zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 4/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie programów nauczania

Uchwała Nr 3/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie przydziału zadań

Uchwała Nr 2/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie organizacji pracy

Uchwała Nr 1/2015/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  w sprawie zajęć dodatkowych


Uchwała Nr 18/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2015r. w sprawie opinii na temat aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szk. 2015/2016

Uchwała Nr 17/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminu poprawkowego i ostatecznych wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 16/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji  za rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 15/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.06.2015r. w sprawie opinii na temat planowanego zakupu książek do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”

Uchwała Nr 14/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.04.2015r. w sprawie opinii na temat propozycji podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i IV  na rok szk. 2015/2016

Uchwała Nr 13/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.04.2015r. w sprawie opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego na rok szk. 2015/2016

 Uchwała Nr 12/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji za I półrocze roku szkolnego 2014/2015

Uchwała Nr 11/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2014r. w sprawie opinii na temat planu finansowego szkoły

Uchwała Nr 10/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2014r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem

Uchwała Nr 9/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 29.09.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu ewaluacji na rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 8/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie opinii na temat propozycji kandydatur do nagród Dyrektora Szkoły i Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Uchwała Nr 7/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2014r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr 6/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015

Uchwała Nr 5/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego wraz z Programem Profilaktyki

Uchwała Nr 4/20/1514 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

Uchwała Nr 3/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiegow Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

Uchwała Nr 2/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły.

Uchwała RSz Rady Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 września 2014r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 1/2014/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 25.08.2014r. w sprawie opinii na temat wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-02-2018 - Edycja treści.

17-10-2016 - Edycja treści.

13-10-2016 - Edycja treści.

01-02-2016 - Edycja treści.

11-12-2015 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-10-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 28663