Guziki

Zarządzenia

Rok 2018

Zarządzenie 10/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 9/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 3/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 2/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 1/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Rok 2017

Zarządzenie 18/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 17/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 16/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 15/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 9/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 2/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 1/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Rok 2016

Zarządzenie 15/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 14/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 13/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 12/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 11/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 10/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 9/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 8/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 7/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 6/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 5/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 4/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 3/2016  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie 1/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Zarządzenie 15/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2015r.

Zarządzenie 14/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Zarządzenie 13/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Zarządzenie 12/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej

Zarządzenie 11/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.  z dnia 15.09.2015r. w sprawie powołania zespołu ds. podniesienia efektywności edukacji matematycznej

Zarządzenie 10/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.09.2015r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

Zarządzenie 8/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 17.08.2015r. w sprawie powołania członków komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy

Zarządzenie 4/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.04.2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie 3/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

Zarządzenie 2/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie 1/2015 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej nr 2


Zarządzenie 6/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

Zarządzenie 5/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie zasad korzystania z podręcznika szkolnego

Zarządzenie 4/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie 3/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie 2/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

Zarządzenie 1/2014 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb. z dnia 31.01.2014r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2013/2014

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-02-2018 - Edycja treści.

13-10-2016 - Edycja treści.

17-12-2015 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-10-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 5603