Guziki

Status prawny

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
 4. Szkoła działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  • aktu założycielskiego
  • Statutu Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-02-2018 - Edycja treści.

13-10-2016 - Edycja treści.

22-01-2016 - Edycja treści.

16-12-2015 - Edycja treści.

11-12-2015 - Edycja treści.

08-12-2015 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

30-11-2011 - Edycja treści.

06-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 990