Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

w tym:

  1. grunty - 2 649 688,00
  2. budynki - 6 261 416,39
  3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2 043 537,05
  4. maszyny i aparaty ogólnego zastosowania - 99 133,18
  5. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 146 514,52
  6. urządzenia techniczne - 355 651,07
  7. narzędzia przyrządy, ruchomości - 76 882,06
  8. wartości niematerialne i prawne - 37 488,05
  9. zbiory biblioteczne - 262 618,56
  10. wyposażenie - 665 575,60

Stan na 01.01.2019r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-04-2019 - Edycja treści.

25-06-2018 - Edycja treści.

14-09-2017 - Edycja treści.

26-04-2016 - Edycja treści.

27-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-04-2011 - Edycja treści.

22-10-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 939