Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Uchwały28662 odsłon
 • Strona główna13578 odsłon
 • Zarządzenia5603 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw3664 odsłon
 • Redaktorzy2074 odsłon
 • Zamówienia publiczne1703 odsłon
 • Rada Pedagogiczna1484 odsłon
 • Dyrekcja1469 odsłon
 • Plany pracy1241 odsłon
 • Organizacja1217 odsłon
 • Kontrola zarządcza1182 odsłon
 • Rada Rodziców1168 odsłon
 • Oferty pracy1106 odsłon
 • Budżet1103 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki1072 odsłon
 • ePUAP1037 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa998 odsłon
 • Status prawny990 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje960 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek939 odsłon
 • Samorząd Uczniowski918 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji877 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania847 odsłon
 • Informacje nieudostępnione837 odsłon
 • Tryb działania752 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP747 odsłon
 • Zasady naboru668 odsłon
 • Strony usunięte656 odsłon
 • Statystyka505 odsłon
 • Ochrona danych osobowych301 odsłon
 • Plan postępowań zamówień140 odsłon
 • Sprawozdania finansowe60 odsłon